best free website templates

Multifestival
26. 6. 2018

KC Hviezda / Trenčín
kultúra · umenie · kreativita · edukácia · zábava

TOTO TU EŠTE NEBOLO

Buď súčasťou multifestivalu
s hlavnou témou rozhýb kostru.

Multifestival (2018) pokračuje v tradícii Festivalu detí (2016-2017), pričom hlavná idea vzdelávania v rozličných oblastiach kultúry zostáva zachovaná. Hlavná cieľová skupina sú deti
od 6 do 15 rokov a ich rodičia, starí rodičia, učitelia. Poslaním tohto multižánrového festivalu
je sprostredkovať umenie formou autentického zážitku, emócie s možnosťou vyskúšať si
a naučiť sa niečo priamo od profesionálnych umelcov.

Hlavné projektové aktivity sú tento rok naviazané na tému tanca vo všetkých jeho podobách. Môžte sa tešiť na predstavenia súčasného, ľudového, spoločenského tanca a ďalších moderných tanečných štýlov. Ďalší program tvorí špeciálna kurátorsky vybraná videoartová sekcia
a rozličné pohybové workshopy, interaktívna inštalácia a sprievodné aktivity výtvarného charakteru.

PROGRAM

Nech sa páči.

 1. Vystúpenie súčasný tanec  - umenie tela, ktoré nepozná hranice
 2. Vystúpenie folklórny / ľudový tanec - na hudbu ľudovú, v krojoch nám predvedú, dievky aj mládenci, príbehy o tanci
 3. Vystúpenie Capoeira - ako spojiť tanec a boj? Exotickou kombináciou akrobacie a brazílskeho bojového tanca otrokov
 4. Vystúpenie klasický / spoločenský tanec - vo dvojici po parkete ladne krúžia v siluete
 5. Vystúpenie tanečného štýlu hip hop - rytmus, ktorý ovládne vaše telo aj myšlienky
 6. Filmová a animovaná sekcia - jedinečný výber na veľkoplošnej projekcii na tému "rozhýb kostru" pre deti a mládež
 7. Súčasný tanec - workshop 
 8. Hip Hop tanec - workshop
 9. Folklór / ľudový tanec - workshop
 10. Interaktívna inštalácia - umenie nových médii - neváhaj a rozpohybuj seba a zároveň umelecké dielo
 11. Výtvarné dielne - bohatý sprievodný program pri ktorom sa kreatívne zabavíš. Kto sa o to postará? Naši kamaráti z KC Aktivity
Mobirise

KC HVIEZDA Trenčín

Kultúrny priestor na ulici Kniežaťa Pribinu (kúsok od cestného mostu a centra mesta) sa stane dočasným epicentrom MULTIFESTIVALu. Naše projekty, workshopy a tvorivé dielne obsadia všetky poschodia a miestnosti.

PRIPRAV SA. Kreativita tak ako si ju ešte nezažil.

#multifestival

Workshopy

%

Kreativita

%

Umenie

%

Tanec

%

Šéruj #multifestival

KTO SME

TRAKT je organizovanou formáciou zameranou na aktivity spojené s umením a kultúrou. Tradíciu veľkých organizácií nahrádza mladým duchom, inovatívnosťou a aktivitou členov, ktorí v ňom pôsobia. Hlavnými cieľmi sú projekty zamerané na umeleckú činnosť s fokusom na nové média.
Členovia občianskeho združenia TRAKT sú podobne ako aj toto združenie mladí ľudia a ich snahou je oživiť a spestriť umelecký život v regiónoch Slovenska ako aj
v zahraničných spoluprácach.

Ďakujeme partnerom

Z verejných zdrojov podujatie podporil Fond na podporu umenia.

Adresa festivalu

Kniežaťa Pribinu 197/3
911 01 Trenčín

Kontakt

Občianske združenie TRAKT
Email: oz.trakt@gmail.com
Tel: +421 902 258 555